Fisketips – havbars

Fisketips – havbars

182a-copy

Kystnær jagt

Når jagten går vildest for sig, kan havbarsen jage tobiserne helt ind på stranden. De blanke jægere stryger afsted lige bag bølgebrækket, så det 181b-copykan godt betale sig at lave nogle kast på langs af land. Når fiskene jager tobiser, er det sund fornuft at bruge en hurtig indspinning. Tobiser er lynhurtige fisk. Et spinstop i ny og næ skader ikke, da skræmte tobiser ofte vil forsøge at undvige en forfølger ved at grave sig ned.

Hot spot

Typisk bars-lokalitet ved Hirtshals på den jyske vestkyst. En brændingskyst med revledannelser. Området omkring havnemolerne og de mange 182-copystenrev danner strømkoncentrationer, som tiltrækker stimer af småfisk – og giver masser af føde til havbarsen. De markante revledannelser, der ligger parallelt med kysten, har stort set samme effekt. I perioder med pålandsvind kan det dog være meget svært at fiske her på grund af brændingen.

Diner transportable

Hvis du har prøvet at stå på kysten og se jagende havbars bryde overfladen +100 meter fra land, kender du frustrationen ved ikke at have en båd ved hånden. .

Det er dog ikke umuligt at få en lækker lille fiskeanretning ud til de sultne bars, selv om du er grounded. Sagen er enkel nok: Du har de lækre agn, og fiskene er sultne. Du skal bare lige have løst problemet med logistikken

Surfcasting er en fortrinlig måde at tackle distancen på. Fat stangen, lav et herresving (eller damesving) og se din sildefilet fare ud over brændingen.
Brug et gennemløbstackle, da barsen kan være forsigtig, når den tager en stillestående agn. Gode agn er tobis, sild eller børsteorm. Hvis du bruger et lod, der er en smule for let, vil det af brændingen blive ført ind mod land og dermed afsøge større områder. Ønsker du at fiske stationært, eksempelvis i et revlegennembrud, hvor strømmen er særlig kraftig, kan du forankre agnen ved hjælp af et blylod med gribere.

Grejvalg

Brug en spinneudrustning med fastspolehjul eller multihjul alt efter temperament. Stænger mellem 8 og 10 fod er at foretrække, og kastevægten kan være 10-30 gram. Til flyderingen er en kort stang mest håndterlig. Fra kysten giver den lidt længere stang en bedre rækkevidde og lidt mere kontrol over situationen, hvis en stor bars, havørred eller måske en kysttorsk hugger.

Pas på piggene

Solnedgangstimen er et godt tidspunkt at satse på. Havbarsen jager, ganske som havørreden, ubesværet i det dæmpede lys. Fisken landes i øvrigt bedst med et greb i underkæben. På den måde undgår du de stikkende pigge på ryggen og de skarpe gællelåg. I øvrigt falder fisken helt til ro, når den bliver holdt på den måde. Det er en stor fordel, uanset om fisken skal aflives eller genudsættes.

Smed mens sølvet er varmt

En havbars gør ingen sommer, og det er også sjældent at træffe på enlige eksemplarer af den sølvblanke aborrefisk. Hvis det sker, er der som regel tale om større fisk. Mindre havbars dukker altid op i stimer. Derfor er det en god ide straks at fiske videre, når du har landet en fisk. Der er flere derude… lige nu. Få minutter efter kan flokken være flere hundrede meter længere henne af kysten og udenfor kastehold.

Share
Etiket: , ,