Vinter ved bækken

Vinter ved bækken

hold_varmen_2Nogle af vores reneste og smukkeste vandløb er de små skovbække. I vintermånederne vil det rindende vand virke som en magnet på dyrelivet. De hurtige strømme fryser ikke til, og derfor kommer der masser af fugle og pattedyr for at drikke, søge føde og vinterbade. En af de flittige vinterbadere er vandstæren. Den ligner en solsort med hvidt bryst og er på vinterophold i den sydlige del af Skandinavien. Sommeren tilbringer den ved de norske og svenske elve, men når vinteren viser tænder, trækker vandstæren sydpå. Enkelte par bliver i Danmark og yngler i løbet af foråret, men de fleste trækker nordpå i april og maj måned.

vinter_3Vandstæren spiser primært vandlevende insektlarver og krebsdyr. Den dykker ned i bækkene og holder vingerne i en vinkel, der lader strømpresset trykke dens krop ned mod bunden. Så kan den gå omkring på vandløbets bund og samle vårfluelarver og ferskvandstanglopper.

Isfuglen og skovsneppen kan også opsøge bækken for at søge føde. Isfuglen fanger småfisk, mens skovsneppen finder orme i det lave vand ved bredden.

Varme følelser i iskoldt vand

Havørreden lever det meste af året ude i saltvand. Her jager den rejer, sild og tobiser i kystens tangskove, men når vinteren melder sin ankomst, vender de store fisk snuden mod ferskvand igen. Ørrederne er genetisk programmeret til at vende tilbage for at gyde i det vandløb, hvor de selv kom til verden. Derfor kan store blanke ørreder træffes langt oppe i små skovbække i december og januar.

vinter_i_bkkenPå gydepladsernes grusbanker blander de vandrende havørreder sig med bækkens egne stationære ørreder for at sikre næste generation af slægten. Ørrederne bruger krop og finner til at grave deres rogn ned i grusbunden.

Har du lyst til at opleve bækkens ørreder, er det ikke så svært. Gå forsigtigt nogle meter fra strømmen og hold øje med bevægelser i vandoverfladen. Ofte er der så lidt vand, at de store fisk må forcere stryg og lavvandede partier med ryggen fri af vandet. Et par polariserende solbriller hjælper gevaldigt. De fjerner vandoverfladens refleksioner og gør det lettere at se fiskene.

Hvis der ikke er fisk at se, er du måske kommet for tidligt ud. Hvis fiskene er væk, men bundlagets grus og sten er heftigt opgravet, er du kommet for sent. Skriv en notits i din kalender, så du kan ramme mere præcist næste år.

Share
Etiket: , , , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*